شاید یک روز...

  گریه می‌کنم زیر نور ستاره‌ها باید می‌رفتم باید مدادرنگی‌هایم را برمی‌داشتم و این تنهایی عمیق را که مثل پیراهنی بی‌رنگ روی تنم بود فرو می‌کردم در ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 24 بازدید

جستجو...

  به دور می رفتم به جستجوی راز جهان که دودکش خانه ات را دیدم نزدیک که شدم دریافتم آنچه به دنبالش بودم تویی زنی در سرزمینی برفی با ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 16 بازدید

مستند...

... ..هوا گرم  بود و سطح خیابان تفتیده !...از پیچ اول که گذشتم...ظرف بزرگ زباله کنار خیابان..مثل همیشه همانجا پای درختی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 19 بازدید
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست