دنیاهای ما...

 

..چشم به ماهی های حوض دوخته ام...عالمی دارند !...جمع میشوند..پهن میشوند...سُر میخورند...یکی اینطرف و یکی آنطرف باله میرقصند !!...چیزی که دنیای ما و اونهارو از هم جدا کرده..یه چیزه..سطح آب حوض !!...ما در دو دنیای مختلفیم..دو دنیای موازی هم !!

دستم را جلو میبرم و بر سطح آب میکِشم..موجی بر آن می افتد که حرکت تندی به رقص ماهی ها میدهد !...کمی شاید اضطراب..و شاید ترس.. دنیای بظاهر کوچکشان را تحت تاثیر قرارمیدهد !.............یعنی الان چه تصوری از این تکانه ها دارند ؟...فکرمیکنند که تندبادی وزیده ؟..یا نیرویی که میشود هر اسمی روی آن گذاشت وارد دنیایشان شده ؟! ....به یقین تصوری از دنیایی که موجودی مثل من در آن نفس میکشد و آنها را به این وضوح و دقت می بیند ندارند !!...

حالا اگر دستم را زیر آب ببرم و یکی از همان ماهی هایی  که دارد از این فکرها تراوش میکند را بگیرم و به بیرون از آب بیاورم..چه میشود ؟!..میمیرد ؟؟!!....نه اینقدر هم ظالم نیستم...بَرَش می گردانم به دنیای زیبایش .......لحظاتی در دستم تکان تکان میخورد ..و بعد با یک شیرجه جانانه به عمق حوض فرو میرود !!..حالا دوست دارم بدانم در مورد این چند لحظه چه فکری میکند !!!...شاید دارد برای ماهیهای دیگر چنین تعریف میکند :...

...مثل خواب بود...وارد دنیای دیگری شدم..چیزهایی مثل نور و موجوداتی متحرک که هیچ شباهتی بما نداشتند اطرافم بودند !...آنجا قوانین طور دیگری بود...نه زمان بود نه مکان...نیرویی مرا احاطه کرده بود......از باله هایم کاری ساخته نبود و...... ......

 

پ.ن :..با الهام از نظریه دنیاهای موازی.."میچیو کاکو"، فیزیکدان دانشگاه نیویورک آمریکا

/ 26 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir

حمید رضا

سلام.سایت خیلی خوبی دار ی.مطالبت خوبن ولی بیشتر روشون کار کن. تو هم به سایت من بیا و دیدن کن.منتظرم.بعدا دوباره میام ببینم اومدی یا نه. فقط یه چیزی از سایتم دیدن کردی یه بنر تبلیغاتی هم است از اونم دیدن کن ممنون میشم. دوباره میام ببینم چیکار کردی. http://rozbox.ir