..موسیقی ایرانی دیگر لطفی ندارد !!

مژده بده! مژده بده! ....یار پسندید مرا

سایه ی او گشتم و او برد به خورشید مرا

جان بلا دیده منم... گریه ی خندیده منم

یار پسندیده منم، یار پسندید مرا


خبر خیلی سنگین بود برای منی که سالها با صدای از دل و جان برآمدۀ تارش زندگی میکردم....!...

لطفی که ساعتها بداهه نوازی های بی بدیل  ِ شیدایی اش از او نه یک استاد که اسطوره ای ساخته بود ..دیگر تکرار نخواهد شد...تکرار نخواهد شد... 

روحش شاد و یادش گرامی.../ 4 نظر / 21 بازدید
ساره

روحش قرین رحمت نوازنده بزرگی بود[ناراحت]

سپيدار

روحش شاد

رها

روحشون شاد شما خوبی عزیزم؟

میتینگ انلاین

سلام بانو گاهی حس می کنم بسیارند انها که می توان تا نرفته اند دید و شنید و باز کاهلی می کنم.