پست های ارسال شده در تیر سال 1393

دنیاهای ما...

  ..چشم به ماهی های حوض دوخته ام...عالمی دارند !...جمع میشوند..پهن میشوند...سُر میخورند...یکی اینطرف و یکی آنطرف باله میرقصند !!...چیزی که ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 26 بازدید