پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

مستند...

... ..هوا گرم  بود و سطح خیابان تفتیده !...از پیچ اول که گذشتم...ظرف بزرگ زباله کنار خیابان..مثل همیشه همانجا پای درختی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 20 بازدید

تصمیم...

  ...همیشه برای هر تصمیمی..ترازوی درونی ِ افکار و احساساتم آنقدر بالاو پایین میروند و از منابعی ناشناخته کمک میگیرند.. تا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 22 بازدید