پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

افق روشن...

  و مهربانی دست زیبائی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری ست. روزی که معنای هر سخن ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 26 بازدید

چشمهایش...!

...حسم.. چون گمشده ای ست در کوچه باغهای احساس..بدنبال تکه ای از پازل دل ! دل..نقشی زده از خیالی واقعی....که دستانش لمس میکند.. و.. صدایش شورآفرینی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 17 بازدید