پست های ارسال شده در آدر سال 1391

..تلاقی !!...

...در حضور و حرکت...و  گشت و گذاری بنام زندگی...هیچ اتفاقی..حتی تکانی بی دلیل نیست  !!...دلیل نه... حکمت.. که گوش دل نوازترست  !!...که بافته ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 17 بازدید