پست های ارسال شده در مهر سال 1391

میشنوی ؟؟؟...

  ...... شعله های دل که زبانه می کشد..در گرمای احساسم ذره ذره..نرم نرم  آب میشوم...  ... میشنوی؟؟ ..صدای چکه چکه قطره های مذابم را ؟؟...  ..آب ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 22 بازدید