پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

سرزمین مجازی...

...دنیای مجازی..حقیقتا سرزمین عجایبه !!...سرزمینی که مردمش..هر کدام مطابق ذهنیات و روحیات خودشون..خانواده ای رو انتخاب میکنن !!..ویا همزمان عضو چندین خانواده ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 19 بازدید

با دوست.....

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد /                                                                  /باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود.. ...این چند روز ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 18 بازدید