پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

...می ناب دعا....

جام شب گشته لبالب ز می ناب دعا........................................................ ...............................................مژده گوی سحراین شب عرفانی کیست ....   ...در شب های قدر..انرژی های عظیم و حیاتبخشی بسمت ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 14 بازدید

تعلیق !...

...حس تعلیق.. ...رهایی و سبکی.. ...آرامش.. ..جایی میان آسمان و زمین...   ... یک حس  رویایی... ...با عبور از دور پر کشش و شتاب روزمرگی   پی نوشت:..دوروزپیش ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 15 بازدید