پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

تصمیم جهنمی !!!

 انتخاب و اختیار مثل یه نوشیدنی خنک و تگریه ! ..که درگرماگرم جهنمی یه جبرکور..ناجور می چسبه !!..اما بعضی وقتها این نوشیدنی حیاتبخش..بدجوری زهرمار ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 16 بازدید

محکمه ....

...بنشین مادرم...روبرویم بنشین ...اینقدر اشک نریز !...بی تابی نکن !..فکر جسم زار و نحیف ات باش !...اینجا محکمه عدل و انسانیته !...جایی ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 19 بازدید