پست های ارسال شده در آدر سال 1389

آتش دل !.....

 تنگی نفس زمین....  آسمان آبی بود...                  جنگل سبز...                               دریا...هم آبی بود وهم سبز...                                                 زمین و آفتابش امازرد و نارنجی و رنگ رنگ... ...وحالا...                   ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 20 بازدید

حکمتش !...

خدایا ........... حکمت قدمهایی که برایم برمی داری برمن آشکار کن .................. .تادرهایی را که به رویم می گشایی ندانسته نبندم ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 22 بازدید