پست های ارسال شده در آبان سال 1389

زنگ انشا،.....

خانم معلم : .. بچه ها ..موضوع انشاء تون بود :                            علم بهتر است یا ثروت  ! ترانه بیا انشاتو بخون... ترانه :...اجازه خانم...من میخوام از ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 21 بازدید