پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

مراقبه...

هروقت دچار استرس یا اضطراب..یا غم واندوه شدیم بهتری کار ازنظر هم روانشناسی وهم علم پزشکی بدن-روان... مراقبه یا مدیتیشن ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 14 بازدید