هر چه کمتر شود فروغ حیات 
رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی

 

رهی معیری

/ 0 نظر / 39 بازدید